DiamondS are forever / by Adi Cohen

מאה חמישים ושלושה חלקים, שבועיים + עבודה, ארבעה מסגרים שכבר מזמן לא רואים בעיניים, טונה מאתיים חמישים קילו, פטישים, רתכת וקללות בשפות שמיות וקיריליות ועוד לא באמת התחלנו לראות את הסוף

ומצד שני, אם מסתכלים על זה מהכיוון של בונד, ג'יימס בונד, אפשר לנער את האבק מהדש ולסנן באלגנט

diamondS are forever