נגרים של בטון / by Adi Cohen

משאית הבטון כבר בדרך ובאתר מבצעים בדיקות אחרונות לטפסנות של בית בבטון חשוף. עוד חודשיים יקפלו מפה את הנגרייה והעסק יתחיל להראות כמו בהדמיה. כך לפחות אנחנו מקווים. אנחנו מקווים שגם הבטון מבין את זה